NUK II

Ljubljana, Slovenija

javni natečaj

naročnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

2012

Monika Fink Serša

Aleksander Lužnik

Ana Ocvirk Šafar

Tina Javornik

Ada Finci Terseglav

sodelavca:

Sebastijan Stevčevski

Boris Vranić

© 2018 nava arhitekti